Spotkanie z Rektorem

Zapraszamy na spotkanie z JM Rektorem, w dniu 7 czerwca br. (piątek), o godz. 11:00, do sali wykładowej im. L. Kuczyńskiego W1.
Na spotkaniu będą omówione bieżące sprawy naszego Wydziału.