Spotkanie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

W dniu 20.11.2019 odbyło się spotkanie Władz Dziekańskich z interesariuszami wewnętrznymi - przedstawicielami studentów farmacji i analityki medycznej oraz organizacji studenckich.

Studenci zostali poinformowani o ich roli i udziale w opracowywaniu planów i programów studiów poprzez członkostwo/prace w powołanych Radach Programowych ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna i farmacja, zgodnie z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przybyli studenci z ogromnym zaangażowaniem podzielili się również swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi procesu kształcenia i realizacji zajęć na WF. Spotkanie o podobnym charakterze odbyło się 8.11.2019 z interesariuszami zewnętrznymi, licznie przybyłymi na uroczystość wręczania dyplomów absolwentom analityki medycznej. Przedstawiciele Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, kierownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi procesu kształcenia i zadeklarowali chęć współpracy dla jak najlepszej realizacji procesu kształcenia na kierunku analityka medyczna. Za wszystkie uwagi, spostrzeżenia, chęć współpracy i pomocy bardzo dziękujemy.

Dziekan
prof. dr hab. Agnieszka Piwowar