Spotkanie seminaryjne dla studentów 6 roku Farmacji

W dniu 28.02.2020 r. o godz. 9:00 w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku w sali seminaryjnej A1/11/005-006, odbędzie się spotkanie seminaryjne dla studentów odbywających 6-cio miesięczną praktykę zawodową. Proszę o zabranie dzienniczków stażowych. Obecność obowiązkowa.