Spotkanie pracowników prowadzących badania farmaceutyczne

Przewodniczący Rady Dyscypliny 'Nauki Farmaceutyczne' prof. Adam Matkowski zaprasza na spotkanie informacyjne pracowników uczelni, którzy deklarowali prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie.

Termin: 4 grudnia 2019 r, godzina 13.30, sala W4 (ul. Borowska 211)

Spotkanie będzie dotyczyć realizacji obowiązków publikacyjnych przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz ewaluacji jednostek naukowych. W jego trakcie przedstawione zostaną zagadnienia kryteriów ewaluacji, w kontekście oceny za lata 2017-2020, w tym szczególnie sprawy związane z promowaniem publikowania wyników badań na odpowiednio wysokim poziomie przez uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce" oraz przez politykę naukową Państwa.

Będzie także przewidziany czas na dyskusję i wyjaśnianie wątpliwości, co do systemu ewaluacji i oczekiwań względem pracowników.
Prof. Matkowski zachęca do udziału wszystkich pracowników, którym zależy na przyczynieniu się do uzyskania lepszej niż obecna kategorii naukowej – będzie można wpisać się na listę obecności.

Zaproszenie do pobrania.