Spotkania wstępne dla nowo przyjętych studentów

W imieniu Władz Dziekańskich serdecznie zapraszamy nowo przyjętych studentów kierunku farmacja i analityka medyczna na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 września 2017 (piątek) o godzinie 10:00 w salach wykładowych: W3 (dla studentów kierunku farmacja) i Sali W4 (dla studentów kierunku analityka medyczna) przy ul. Borowskiej 211.
Na spotkaniu będą obecni opiekunowie I-go roku kierunku farmacja dr Dorota Wójcik-Pastuszka i analityka medyczna mgr Ewa Drozd-Szczygieł, przedstawiciele Samorządu studentów oraz działających na Wydziale organizacji studenckich: Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji i Forum Dolnośląskiego Analityków.