Seminarium Wydziału Chemii UWr

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się otwarte jednodniowe seminarium zatytułowane: "Od teorii do eksperymentu - czyli droga naukowa w badaniach bioukładów". Seminarium odbędzie się na terenie Wydziału Chemii UWr (Kampus Grunwaldzki, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław) dnia 13.02.2019 r. w sali wykładowej IICD (tzw. Nowe Audytorium).

Otwarty charakter seminarium oznacza, że udział w nim jest bezpłatny, nie jest też wymagana uprzednia rejestracja. Ufamy, że tematyka badawcza prezentowana przez naszych Wykładowców spotka się z Państwa zainteresowaniem. Odpowiednie informacje (plan seminarium) umieszczone są w załączonym pliku PDF oraz na stronie internetowej Wydziału Chemii UWr (http://www.chem.uni.wroc.pl) w dziale "Aktualności".

Z wyrazami szacunku,
dr Aneta Jezierska & dr hab. Jarosław Panek
Wydział Chemii UWr