Od 1 października 2018 postępowania habilitacyjne będą zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Postępowanie habilitacyjne - dr Przemysław Niewiński
- autoreferat
- wniosek
- komisja
- harmonogram
- uchwała

Postępowanie habilitacyjne - dr Iwona Bil-Lula
- autoreferat
- wniosek
- komisja
- harmonogram
- uchwała

Postępowanie habilitacyjne - dr Grzegorz Sawicki
- autoreferat 
- wniosek 
- komisja
- harmonogram
- uchwała

Postępowanie habilitacyjne - dr Bożena Karolewicz
- autoreferat
- wniosek
- komisja
- harmonogram
- uchwała