Od 1 października 2018 przewody doktorskie będą zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Rozprawa doktorska - Aleksandra Kotynia "Badanie oddziaływania polihistynowych cyklopeptydów z jonami CU 2+ i Zn 2+ w aspekcie projektowania mimetyków SOD"
- streszczenie autora
- recenzja i wyróżnienie prof. dr hab. Elżbiety Budzisz
- recenzja i wyróżnienie prof. dr hab. Mariusza Makowskiego


Rozprawa doktorska - Piotr Okińczyc "Charakterystyka fitochemiczna oraz aktywność biologiczna różnych rodzajów propolisów oraz ich źródeł roślinnych"
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. Jaromira Budzianowskiego
- recenzja dr hab. Grażyny Zgórki, prof. nadzw.
Rozprawa doktorska - Beata Szymańska "Wartość diagnostyczna białek macierzy jądrowej w raku pęcherza moczowego"
- streszczenie autora
- recenzja i wyróżnienie prof. dra hab. Andrzeja Paradysza
- recenzja prof. dra hab. Andrzeja Starka
Rozprawa doktorska - Milena Ściskalska "Wpływ palenia papierosów na równowagę pro/antyoksydacyjną u osób zdrowych i pacjentów z ostrym stanem zapalnym trzustki"
- streszczenie autora
- recenzja dr hab. Katarzyny Winsz-Szczotki
- recenzja dr hab. Małgorzaty Knapik-Czajki
Rozprawa doktorska - Dorota Kida "Zastosowanie polimerów pochodnych celulozy w opatrunkach stomatologicznych do miejscowego stosowania"
- streszczenie autora
- recenzja dra hab. Pawła Olczyka
- recenzja dr hab. Danuty Nowakowskiej
Rozprawa doktorska - Marta Wrześniak "Wpływ narażenia na ksenobiotyki dymu tytoniowego na profil białkowy i transport żelaza we krwi kobiet ciężarnych"
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. Agnieszki Seremak-Mrozikiewicz
- recenzja prof. dra hab. Jana Pacheckiego
Rozprawa doktorska - Agnieszka Nowicka "Badania związków wielofenolowych oraz innych składników aktywnych owoców i liści wybranych odmian uprawnych Fragaria x ananassa Duch."
- streszczenie autora
- recenzja prof. Mirosławy Krauze-Baranowskiej
- recenzja dr hab. Agnieszki Pietrosiuk
Rozprawa doktorska - Piotr Paduszyński "Krytyczne parametry procesu wytwarzania tabletek jako czynniki optymalizacji jakości produktu leczniczego"
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. n. farm. Wiesława Sawickiego
- recenzja prof. dr hab. Janiny Lulek
Rozprawa doktorska - Izabela Biskup "Badania kliniczno-kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli a rozwojem cukrzycy typu 2 oraz wstępna ocena cytotoksyczności in viłro alkilorezorcynoli izolowanych z otrqb zbożowych".
- streszczenie autora
- recenzja i wyróżnienie prof. dr hab. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej
- recenzja prof. dr hab. Wiesławy Bylki
Rozprawa doktorska - Paulina Płoszaj "Synteza i aktywność biologiczna hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego i jego pochodnych".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. Moniki Wujec
- recenzja prof. dr hab. Piotra Wroczyńskiego
Rozprawa doktorska - Katarzyna Kowalska "Wpływ wieku, płci oraz antykoncepcji hormonalnej na status pro/antyoksydacyjny u zdrowych osób".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. Marii Janusz
- recenzja dra hab. Pawła Madeja
Rozprawa doktorska - Aleksandra Marciniak "Nowe analogi somatostatyny jako ligandy dla jonów miedzi (II) - potencjalne narzędzie w diagnostyce i terapii".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. Aleksandra Kufelnickiego
- recenzja prof. dr hah. n. farm. Anny Jelińskiej
Rozprawa doktorska - Berenika Szczęśniak-Sięga "Synteza i właściwości nowych pochodnych 1,2-benzotiazyny jako potencjalnych leków wielocelowych o działaniu chemoprewencyjnym i przeciwbólowym".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. Henryka Marona
- recenzja prof. dr hab. Elżbiety Mikiciuk-Olasik
Rozprawa doktorska - Marta Janik "Badanie odporności poszczepiennej po szczepieniu na kleszczowe zapalenie mózgu wśród pracowników Lasów Państwowych".
- streszczenie autora
- recenzja prof. Bogdana Mazura
- recenzja dr hab. Mirosławy Piatruczuk, prof.nadzw.
Rozprawa doktorska - Paweł Biernat "Ocena możliwości zastosowania nanosfer krzemionkowych jako nośnika substancji leczniczych".
- streszczenie autora
- recenzja prof. Wiesława Stręka
- recenzja dra hab. Pawła Olczyka
Rozprawa doktorska - Ewa Żurawska-Płaksej "Rola białek z 18. rodziny hydrolaz glikozydowych w rozwoju i progresji cukrzycy typu 2".
- streszczenie autora
- recenzja prof. Krystyny Olczyk
- recenzja dra hab. Wojciecha Jelskiego
Rozprawa doktorska - Magda Grajzer "Badanie zawartości składników biologicznie aktywnych i stabilności oksydatywnej wybranych olejów tłoczonych na zimno".
- streszczenie autora
- recenzja prof. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej
- recenzja dra hab. Andrzeja Tokarza
Rozprawa doktorska - Anna Nowicka "Synteza, struktura i właściwości antyproliferacyjne in vitro pochodnych 2-amino-1 H-benzimidazolu i imidazo[4,5-b]pirydyny".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. Stanisława Sobiaka
- recenzja dr hab. n.farm. Jadwigi Turło
Rozprawa doktorska - Ewa Grzebyk "Badania modelowe właściwości antyglikooksydacyjnych wybranych substancji pochodzenia naturalnego i leków przeciwcukrzycowych".
- streszczenie autora
- recenzja dr hab. n.farm. Izabeli Feckiej
- recenzja dr hab. n.farm. Ewy Balcerczak
Rozprawa doktorska - Przemysława Dalkowskiego "Ocena skuteczności antyseptyków względem drobnoustrojów wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej”.
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. Anny Przondo-Mordarskiej
- recenzja prof. dr hab. Eugenii Gospodarek
Rozprawa doktorska - Marcina Stolarczyka "Synteza i właściwości biologiczne pochodnych pirymidyny”.
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. Jerzego Hanuzy
- recenzja dra hab. Mirosława Soroki
Rozprawa doktorska - Łukasza Paprotnego "Syntetyczna charakterystyka rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kumulacja wybranych metali w niektórych gatunkach roślin leczniczych Tatrzańskiego Parku Narodowego (w odniesieniu do ich zawartości specjacyjnych w glebie i opadów atmosferycznych)”.
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. Ewy Florek
- recenzja prof. dra hab. Wojciecha Piekoszewskiego
Rozprawa doktorska - Hanny Czapor-Irzabek "Wpływ obecności reszty kwasu β-asparaginowego na wiązanie jonów miedzi(II) przez analogi oligopeptydów istotnych biologicznie".
- streszczenie autora
- recenzja prof. hab. n.farm. Haliny Milnerowicz
- recenzja dra hab. Rafała Latajki, prof. PWr
Rozprawa doktorska - Sylwia Płaczkowska "Laboratoryjne wskaźniki profilu metabolicznego w ocenie ryzyka wystąpienia insulinooporności u ludzi młodych".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dr hab. n.farm. Grażyny Nowickiej
- recenzja dra hab. Kazimierza Gąsiorowskiego

Rozprawa doktorska - Wojciech Słupski "Wpływ symwastatyny na działanie przeciwlękowe i farmakokinetykę diazepamu".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. Franciszka Główki
- recenzja prof. dr hab. Jadwigi Skrętkowicz


Rozprawa doktorska - Piotr Marek Kuś "Charakterystyka fitochemiczna i klasyfikacja wybranych polskich miodów oraz ocena ich aktywnosci biologicznej".
- streszczenie autora
- recenzja prof. dra hab. n.farm. Jaromira Budzianowskiego
- recenzja prof. dra hab. Jana Oszmańskiego