Protokoły elektroniczne

Dziekanat WFzOAM przypomina wszystkim prowadzącym zajęcia, którzy są odpowiedzialni za przedmioty realizowane na naszym wydziale, że od semestru zimowego 2017/2018 protokoły wypełnianie są elektronicznie.
Informujemy, że protokoły dla przedmiotów kończących się zaliczeniem należy wypełnić najpóźniej do dnia 28.01.2018 (koniec zajęć z semestru zimowego). Podpisaną wersję papierową proszę dostarczyć do Dziekanatu - najpóźniej w dniu Rad Pedagogicznych ustalonych na dzień 29.01.2018. Przypominamy, że na stronie internetowej naszego wydziału dostępna jest Instrukcja Obsługi Systemu Wirtualny Dziekanat. Proszę pamiętać, aby oprócz wpisania i zatwierdzenia zal/oceny również ją opublikować.