Prośba o kontakt z prowadzącymi zajęcia z języków obcych

Studium Języków Obcych prosi starostów poszczególnych lat i kierunków, którzy są w trakcie lektoratów z języków obcych, o kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia w celu uzgodnienia formy tych zajęć.

Preferowany jest kontakt poprzez e-mail pracowniczy.