PRAKTYKA PÓŁROCZNA
(staż po obronie pracy magisterskiej - kierunek Farmacja)

Wniosek o praktykę - do odbioru osobistego w Dziekanacie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece.
Zarządzenie Rektora UM we Wrocławiu w sprawie organizacji 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych realizowanych w Aptece przez studentów Farmacji po obronie pracy magisterskiej.
Regulamin odbywania 6-cio miesięcznych praktyk zawodowych studentów w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych.
Program ramowy sześciomiesięcznej praktyki.
Zaliczenie 6-ciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece.
Opiekunowie 6-cio miesięcznej praktyki w aptece ogólnodostępnej na rok akad. 2019/20 - godziny konsultacji.

Oświadczenie, że student nie odpowiada finansowo za straty spowodowane podczas odbywania 6-cio miesięcznego stażu w aptece.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie apteki na wykazie aptek.
Wyrażenie zgody na odbywanie sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w aptece.
Wniosek do Dziekana o wyrażenie zgody na odbycie 6 miesięcznej praktyki zawodowej.
Prośba o wyrażenie zgody na wcześniejsze rozpoczęcie praktyki.
Raport z wykonania leku recepturowego.
Plan sześciomiesięcznej praktyki zawodowej - tabelka z planem godzinowym.
Tabela przykładowego przeglądu lekowego – staż.

Pismo dotyczące studentów, którzy chcą odbywać staż w aptece, której są właścicielami bądź współwłaścicielami.

Ankieta oceny praktyki zawodowej na kierunku Farmacja.
Ankieta oceny praktykanta realizującego praktykę zawodową na kierunku Farmacja.