Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż pierwsza tura obron prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 będzie trwała do dnia 13.08.2020 roku. Druga tura obron rozpocznie się od 31.08.2020 roku i będzie trwała do dnia 30.09.2020 roku. Zachęca się wszystkich studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna do jak najliczniejszego przystępowania do egzaminu dyplomowego w pierwszej turze obron.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna od roku akademickiego 2016/2017.

Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.

Algorytm wyznaczania liczby miejsc na wykonywanie prac magisterskich.
Rozdział miejsc na wykonywanie prac dyplomowych.

Harmonogram rekrutacji studentów Wydziału Farmaceutycznego UMW na wykonanie prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

Prace magisterskie - wyniki I etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
Prace magisterskie - wyniki II etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
Prace magisterskie - wyniki III etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Wykaz katedr i zakładów, posiadających miejsca w II etapie rektutacji, na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021.

Wymagane dokumenty do obrony.
Wymagane dokumenty do obrony on-line.
Wymagane dokumenty w trybie stacjonarnym.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Farmacja i Analityka Medyczna na rok akademicki 2019/2020
oraz zarządzenie nr 141/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i prac dyplomowych przygotowanych przez uczestnika studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora”.

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
 


Archiwum:

Planowany algorytm obron prac dyplomowych na Wydziale w roku akademickim 2019/2020.

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2019/20.

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2019/20.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2018/2019
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu).

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

praca archiwalna - kolor okładki do wyboru
praca archiwalna - oprawa miękka 

Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.

Uwaga ogłoszenie:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy złożyć ...
Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/19.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2018/19.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2016/17 .

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej,
że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy: - czytaj ogłoszenie -

Zasady rekrutacji studentów WFzOAM na wykonanie prac dyplomowych w roku akadem. 2015/16.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2015/16 .
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.
- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -