Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2019/20.

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2019/20.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2018/2019
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu).

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

praca archiwalna - kolor okładki do wyboru
praca archiwalna - oprawa miękka 
 


Archiwum:
Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.
Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Uwaga ogłoszenie:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy złożyć ...
Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/19.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2018/19.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2016/17 .

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej,
że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy: - czytaj ogłoszenie -

Zasady rekrutacji studentów WFzOAM na wykonanie prac dyplomowych w roku akadem. 2015/16.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2015/16 .
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.
- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -