Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że pierwsza tura obron prac dyplomowych zakończy się w dniu 31.07.2020 roku, w tym dniu odbędą się ostatnie obrony. W sierpniu nastąpi przerwa wakacyjna trwająca do 28.08.2020 roku. Druga tura obron rozpocznie się od 31.08.2020 roku.

Algorytm wyznaczania liczby miejsc na wykonywanie prac magisterskich.
Rozdział miejsc na wykonywanie prac dyplomowych.

Harmonogram rekrutacji studentów Wydziału Farmaceutycznego UMW na wykonanie prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

Prace magisterskie - wyniki I etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
Prace magisterskie - wyniki II etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
Prace magisterskie - wyniki III etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Wykaz katedr i zakładów, posiadających miejsca w II etapie rektutacji, na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021.

Wymagane dokumenty do obrony.
Wymagane dokumenty do obrony on-line.
Wymagane dokumenty w trybie stacjonarnym.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Farmacja i Analityka Medyczna na rok akademicki 2019/2020.

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
 


Archiwum:

Planowany algorytm obron prac dyplomowych na Wydziale w roku akademickim 2019/2020.

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2019/20.

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2019/20.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2018/2019
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu).

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

praca archiwalna - kolor okładki do wyboru
praca archiwalna - oprawa miękka 

Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.

Uwaga ogłoszenie:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy złożyć ...
Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/19.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2018/19.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2016/17 .

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej,
że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy: - czytaj ogłoszenie -

Zasady rekrutacji studentów WFzOAM na wykonanie prac dyplomowych w roku akadem. 2015/16.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2015/16 .
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.
- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -