Pozytywna ocena w zakresie oceny programowej

Miło nam poinformować, iż decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek analityka medyczna uzyskał pozytywną ocenę w zakresie oceny programowej na okres 5 lat. Kolejna ocena programowa na kierunku analityka medyczna przewidywana jest w roku akademickim 2025/2026.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umożliwia studentom kierunku analityka medyczna osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kierunku do oceny programowej.

Kolegium Dziekańskie