Poszukiwani nauczyciele do Centrum Symulacji Medycznej

Poszukujemy kandydatów na stanowiska nauczycieli w nowootwartym Centrum Symulacji Medycznej. Poszukiwani pracownicy zadania realizować będą z wykorzystaniem technik symulacyjnych z uwzględnieniem sal symulacji niskiej wierności.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ogłasza konkurs na funkcje 71 nauczycieli symulacji niskiej wierności (w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu")
treść ogłoszenia