Postępowania o nadanie stopni naukowych

W związku z wejściem życie przepisów o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej) ulegają zmianie niektóre terminy w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz zasady uwzględniania dorobku naukowego sprzed roku 2019.

Szczegóły w załączonym piśmie od Dyrektora Biura RDN, pana dr. Jerzego Deneki.