Pomoc dla USK !

Szanowni Państwo,
pracownicy Jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego. Na prośbę Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego USK we Wrocławiu - Pani Barbary Korzeniowskiej, wynikającą z konieczności zabezpieczenia ciągłości pracy Laboratorium Biologii Molekularnej USK, w związku z rosnącą liczbą wykonywanych badań molekularnych w kierunku diagnostyki zakażeń koronawirusem ARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się osób uprawnionych do podejmowania czynności diagnostyki laboratoryjnej, którzy mogą podjąć pracę w Laboratorium Biologii Molekularnej USK. Z uwagi na pracę z materiałem zakaźnym konieczne będzie wyrażenie stosownej zgody.

Zgłoszenia należy kierować na adres: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl Proszę o podanie imienia i nazwiska, krótkiej informacji o doświadczeniu w pracy w laboratorium, informacji o ewentualnych uprawnieniach diagnostycznych (np. diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej, licencjat uzyskany na kierunku analityka medyczna), numeru telefonu. Przygotowana lista osób chętnych zostanie przesłana do osoby odpowiedzialnej z ramienia USK. Pracownik laboratorium będzie się z Państwem kontaktował w celu dalszego procedowania sprawy.

Z wyrazami szacunku
Iwona Bil-Lula
Prodziekan ds. kierunku Analityka Medyczna