Polska Platforma Medyczna UMW - szkolenia online

Biblioteka UMW zaprasza na cykl szkoleń online dotyczących Polskiej Platformy Medycznej PPM.
Szkolenia adresowane są do pracowników naukowych, doktorantów i studentów UMW.

Tematyka szkoleń dotyczy m.in. funkcjonalności platformy, a także wyszukiwania informacji o działalności pracowników UMW, publikacjach, patentach, projektach, aparaturze badawczej.

Harmonogram szkoleń znajduje się na stronie: http://www.ppm.edu.pl/index.php/harmonogram/
Link do rejestracja: https://linkd.pl/erkf Szkolenia zostały już uruchomione, ostatnie przewidziane zostało na 30.11.2020 r.

Zachęcamy Państwa również do uzupełniania własnych profili na PPM.
Do systemu można zalogować się przy pomocy danych do poczty uczelnianej.
Kontakt dot. profili: Ewa Kapela ewa.kapela@umed.wroc.pl

Zapraszamy