Pilna prośba: zbiórka sprzętu ochronnego

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, oraz mając na uwadze możliwy wzrost zapotrzebowania na artykuły ochrony osobistej pracowników medycznych zwracamy się do firm i przedsiębiorstw, które w chwili obecnej posiadają niewykorzystane zapasy niżej wymienionych produktów, o przekazywanie ich na Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Należą tu m.in. następujące elementy jednorazowego oraz wielokrotnego ubioru ochronnego: maseczki, maski z filtrem, rękawice, czepki, fartuchy, kombinezony, ochraniacze na obuwie, itp. w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych,środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Przekazane nieodpłatnie artykuły zostaną udostępnione aptekom szpitalnym współpracującym z Wydziałem i dalej przekazane oddziałom szpitalnym zgłaszającym zapotrzebowanie.
Przekazanie produktów prosimy koniecznie uzgadniać: