Organizacja zajęć na studiach w semestrze zimowym

Znamy zasady organizacji zajęć na studiach w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w semestrze zimowym 2020/2021. Obowiązywał będzie system mieszany - część zajęć, jak wykłady czy seminaria, odbywać się będzie online.

Forma zajęć jest zróżnicowana - różni się także w zależności od roku studiów - szczegółowe zapisy znajdują się w Zarządzeniu 162 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.