Ogólnopolski Praktyczny Egzamin Specjalizacyjny

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Katedrze Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej odbył się Ogólnopolski Praktyczny Egzamin Specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych z dziedziny Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna. Egzamin przeprowadził Zespół Egzaminacyjny w składzie: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, dr n.med. Iwona Urbanowicz, dr n. farm. Joanna Urbaniak (przedstawiciele Krajowego Konsultanta w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna), dr n. med. Jacek Majda (Konsultant Wojewódzki ds. specjalizacji w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna oraz przewodniczący wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki laboratoryjnej), dr n. farm. Marek Majsnerowicz (przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych). Do egzaminu specjalizacyjnego przystąpiło 13 osób. Wszystkie osoby zdały egzamin. Serdecznie gratulujemy!