Ogólnopolski konkurs prac magisterskich

Celem Konkursu jest promocja medycyny laboratoryjnej, rozwój wiedzy i praktyki laboratoryjnej oraz działanie w kierunku unowocześniania i podnoszenia jakości kształcenia. Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne.

Prodziekan d/s Analityki Medycznej prosi o składanie prac magisterskich na konkurs, u Pani Marzeny Wiśniewskiej, w Dziekanacie Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej wraz z wymaganymi dokumentami w teczce formatu A4, do dnia 6 października.

prof.dr hab. Halina Milnerowicz