Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Zgodnie z przyjętym przez Senat harmonogramem ocena okresowa nauczycieli akademickich potrwa do 30 września 2020. By usprawnić proces i ułatwić Państwu działanie, ocena odbywa się w formie elektronicznej.

By usprawnić proces i ułatwić Państwu działanie, ocena odbywa się w formie elektronicznej. Konieczne jest zalogowanie się (zgodne z logowaniem do poczty uczelnianej) na portalu e-Talent https://e-talent.umed.wroc.pl/

Ważne: pracownicy podlegający ocenie muszą wypełnić arkusz do 14 września 2020. Kierownicy na wypełnienie ankiety mają czas do 24 września 2020.

Dokładny harmonogram oceny znajdziecie Państwo pod linkiem.
Dział Spraw Pracowniczych przygotował dla Państwa Instrukcję użytkownika - link oraz szczegółową informację, jakie dokumenty należy dołączyć do arkusza - link.
Ocena zgodna jest z wymogami Ustawy 2.0 i wynika z zapisów  Statutu UMW, dlatego warto przed przystąpieniem do niej zapoznać się z tymi dokumentami.
Wszelkie pytania możecie Państwo zadać mejlowo: ocena-na@umed.wroc.pl 
lub telefoniczne
tel. 71 784 16 88 (Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi) w sprawach dotyczących arkusza
lub 71 784 10 40 (Dział Spraw Pracowniczych) w sprawach dotyczących danych kadrowych

W formie papierowej pracownik zobowiązany jest do dziekanatu dostarczyć listę publikacji z biblioteki oraz indeks Hirscha. Pozostałe dokumenty potwierdzające poszczególne punkty w ankiecie pracownicy są zobowiązani dostarczyć na prośbę kierownika w formie ustalonej przez kierownika.
Przypominamy, że to kierownik jest odpowiedzialny za weryfikację danych w ankiecie.

Wszelkie pytania możecie Państwo zadać mejlowo: ocena-na@umed.wroc.pl 
lub telefoniczne
tel. 71 784 16 88 (Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi) w sprawach dotyczących arkusza
lub 71 784 10 40 (Dział Spraw Pracowniczych) w sprawach dotyczących danych kadrowych.