Obrony prac dyplomowych

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż pierwsza tura obron prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 będzie trwała do dnia 13.08.2020 roku. Druga tura obron rozpocznie się od 31.08.2020 roku i będzie trwała do dnia 30.09.2020 roku.

We wskazanych terminach możliwe jest prowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie tradycyjnym, on-line lub hybrydowym, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 113/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zachęca się wszystkich studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna do jak najliczniejszego przystępowania do egzaminu dyplomowego w pierwszej turze obron.

Prace dyplomowe i wymagane dokumenty można składać w Dziekanacie WF do dnia 13.08.2020r. oraz od dnia 31.08.2020r. do końca września br.