Nowy podział roku akademickiego

Sesja letnia w formie ciągłej trwać będzie od 18 czerwca do końca września. Egzaminy poprawkowe w sesji letniej (ciągłej), tj. II terminy/egzaminy komisyjne, muszą być zakończone do końca sesji letniej (ciągłej).

Link do zarządzenia