Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia i osób kierowanych na kwarantannę zmieniona została Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zarażenia SARS-COV-2 wśród pracowników i studentów UMW.

Najważniejszą zmianą jest wyłonienie koordynatorów wydziałowych, którzy przyjmować będą zgłoszenia w swoich jednostkach.

Wydział Nauk o Zdrowiu – (pracownicy i studenci) dr Katarzyna Lomper (email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl)
Wydział Farmaceutyczny – (pracownicy i studenci) dr hab. Iwona Bil-Lula (email: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarsko – Stomatologiczny – (pracownicy i studenci) dr Amadeusz Kuźniarski (email: amadeusz.kuzniarski@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarski - dr Agnieszka Siennicka (email: agnieszka.siennicka@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarski English Division + Erasmus (studia w języku angielskim) (studenci wszystkich kierunków) mgr Alicja Basiak-Rasała
(email: alicja.basiak-rasala@umed.wroc.pl)
Pracownicy Administracyjni Uniwersytetu Medycznego - dr Katarzyna Lomper (email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl)

WAŻNE: adres koronawirus@umed.wroc.pl przestał działać. Zgłoszenia należy wysyłać do koordynatorów wydziałowych.

PYTANIA: kierować można pod adres covid@umed.wroc.pl

Schemat działania obrazuje poniższy wykres
Procedura COVID 2020
Procedura do pobrania 

Załącznik nr 1 - karta kontaktu

Ścieżka 1
Procedura ścieżka 1
Ścieżka 2


Ścieżka 3
Proceudra ścieżka 3

Link do formularza do zgłaszania przypadków w ścieżce 3