Nagrody JM Rektora na farmacji

JM Rektor prof. Marek Ziętek wręczył dyplomy związane z nagrodami przyznanymi pracownikom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Uroczystość odbyła się 25 stycznia 2018 roku w sali im. L.Kuczyńskiego.

Nagrody naukowe indywidualne i zespołowe, nagrody za prace organizacyjne i dydaktyczne, za najwyższą punktację w ocenie okresowej, za pracę na rzecz Uczelni przekraczającą zakres obowiązków oraz za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, za 2016 rok, przyznał JM Rektor prof. Marek Ziętek ponad 80 pracownikom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Rozpoczynając uroczystość Dziekan WFzOAM prof. Halina Grajeta pogratulowała wszystkim ich osiągnięć. Pani dziekan wyraziła swoje zadowolenie z liczby i jakości prac nagrodzonych przez Rektora.

Również Rektor prof. Marek Ziętek pogratulował wszystkim nagrodzonym. Rektor liczy na to, że w kolejnych latach na Wydziale będzie jeszcze więcej wdrożeń i patentów, że będzie więcej umów z przemysłem, że będą aplikacje o granty europejskie. - Bardzo was do tego zachęcam – mówił rektor – chciałbym żebyśmy w przyszłym roku spotkali się w jeszcze szerszym gronie.

Prof. Marek Ziętek przyznał 6 indywidualnych nagród naukowych pierwszego stopnia oraz 3 nagrody stopnia drugiego. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymali m.in. prof. Bożena Płonka-Syroka za cykl publikacji dotyczący historii medycyny i farmacji oraz prof. Irena Majerz za cykl prac z dziedziny chemii bionieorganicznej i analitycznej.

Przyznano 10 nagród naukowych zespołowych, które otrzymały zespoły dr hab. Bożeny Karolewicz, prof. Stanisława Rynga, prof. Jakuba Gburka, prof. Agnieszki Piwowar, prof. Adama Matkowskiego, prof. Haliny Milnerowicz, dr. hab. Jerzego Cieplika, dr. hab. Witolda Musiała i dr. Łukasza Szyrwiela. Rektor przyznał 5 nagród za prace dydaktyczne.

Nagrodę za najwyższą punktację w ocenie okresowej otrzymała prof. Anna Wiela-Hojeńska, a nagrodę za pracę na rzecz Uczelni przekraczającą zakres obowiązków dr hab. Jerzy Cieplik, prof. Kazimierz Gąsiorowski, dr Artur Owczarek, dr Piotr Światek, prof. Anna Wiela-Hojeńska, prof. Halina Milnerowicz, dr hab. Izabela Fecka prof. nadzw., dr hab. Bożena Karolewicz i prof. Halina Grajeta.

Nagrodę za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych otrzymali prof. Anna Długosz, prof. Wiesław Malinka i prof. Mieczysław Woźniak.

Fot. Adam Zadrzywilski

Galeria zdjęć