Międzynarodowy Dzień Farmaceuty

Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty obchodzonego tradycyjnie 14 maja, pragniemy złożyć farmaceutom naukowcom i praktykom, pracującym na Naszym Wydziale, serdeczne życzenia sukcesów naukowych, zawodowych i osobistych. Szczególnie w tym trudnym okresie epidemii należy podkreślić ważną społeczną rolę farmaceutów, jako profesjonalistów wspomagających bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii, oraz zapewniających dostęp do leków dla naszych pacjentów. Wszyscy jesteśmy wdzięczni naszym farmaceutom za wkład pracy w zwalczanie epidemii, za szczególnie trudną i wymagającą pracę w obecnych warunkach, zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim stole. Pamiętamy też o naszych kolegach zajmujących się badaniami i rozwojem nowych leków, szczególnie tych przeciwko epidemii COVID-19.

Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia życzy Kolegium Dziekańskie!