Kontener

Przy budynku D stoi kontener na odpady wielkogabarytowe - można skorzystać (do piątku).