Laureaci Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich.

Regulamin Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu.

Załączniki do Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich.

Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja.
Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 2 grudnia 2019 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu prac magisterskich dla kierunku farmacja.
Ustalono następujący skład Komisji:
1) prof. dr hab. Witold Musiał - Prodziekan ds. kierunku farmacja (przewodniczący)
2) dr hab. Marcin Mączyński - przedstawiciel Zarządu PTFarm
3) mgr Ewa Zygadło – Centrum Informacji o Leku
4) mgr Tomasz Urbaniak - opiekun koła naukowego
5) Sara Gaweł- przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (Oddział Wrocław)
6) Alicja Streczeń - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (Oddział Wrocław)
7) Aleksandra Wieczorek – przedstawiciel samorządu studenckiego

Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.
Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 11.10.2019 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla kierunku analityka medyczna.
W skład Komisji wchodzą:
1) dr hab. Iwona Bil-Lula - Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna (przewodnicząca)
2) mgr Iwona Słowikowska - przedstawiciel Zarządu PTDL
3) dr Helena Moreira - opiekun koła naukowego
4) Karolina Tądel - przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
5) Julia Kurzynoga - członek Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
6) Anna Tomczyk - przedstawiciel Samorządu Studentów.