Laureaci Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich.

Regulamin Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu.

Załączniki do Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich.

Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 11.10.2019 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla kierunku analityka medyczna.

W skład Komisji wchodzą:
1) dr hab. Iwona Bil-Lula - Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna (przewodnicząca)
2) mgr Iwona Słowikowska - przedstawiciel Zarządu PTDL
3) dr Helena Moreira - opiekun koła naukowego
4) Karolina Tądel - przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
5) Julia Kurzynoga - członek Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
6) Anna Tomczyk - przedstawiciel Samorządu Studentów.