Klauzule informacyjne dla studentów

W odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, uprzejmie informuję, że w umowach dla studentów I roku zawarte są niezbędne zapisy dotyczące kwestii RODO (vide §9 w umowach), w tym także zapisy mówiące o tym, że student wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych m.in z procesem dydaktycznym. Dodatkowo, w umowie także w § 9, zawarte  jest odniesienie do Klauzuli informacyjnej dla studentów, którą zamieściliśmy na stronie Działu Spraw Studenckich – wersje w języku polskim i angielskim – link do strony: https://www.studenci.umed.wroc.pl/akty-prawne (pkt 5 i 6 na stronie).

Monika Kotowska-Lewińska
Dział Spraw Studenckich