Kierownicy Jednostek Organizacyjnych. Informacja o wnioskach o odznaczenia państwowe lub resortowe.

Kierownicy jednostek organizacyjnych składają wnioski o odznaczenia podległych pracowników do Senackiej Komisji Odznaczeń za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych w dwóch wersjach:

Wszelkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków będą dostępne na stronie www.umed.wroc.pl/kadry-odznaczenia .
Wnioski o odznaczenia proszę składać w poniższych terminach:

  • wnioski o Medale Komisji Edukacji Narodowej do 15.01.2019 r.
  • wnioski o Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Odznakę Honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia", Odznakę Honorową"Za zasługi dla wynalazczości" do 15.01.2019 r.
  • wnioski o odznaczenia uczelniane do 31.03.2019 r.

Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Piotr Ponikowski