IV Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Naukowe

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców. To wydarzenie organizowane przez Katedrę i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Katedrę Toksykologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jest to niesamowita okazja do zaprezentowania swoich prac z zakresu szeroko pojętej biologii, toksykologii, inżynierii i techniki. Czwarta już edycja o zasięgu międzynarodowym odbędzie się w dniach 20-21go marca 2020 r. Miejsce: Kampus Borowska, sala wykładowa W1 Wydziału Farmacji przy ul. Borowskiej 211.