International Students’ Conference

"MEDICINAL PLANTS - HISTORY AND CONTEMPORANEITY"
14th of October 2017, Czech Republic
Katedra i Zakład Farmakognozji, Zakład Farmacji Przemysłowej i Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Studenckie Koła Naukowe tych jednostek zapraszają na Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową "MEDICINAL PLANTS - HISTORY AND CONTEMPORANEITY" w Kuks (Czechy), która odbędzie się 14 października 2017 r. Współorganizatorami konferencji są także Czeskie Muzeum Farmacji w Kuks oraz Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove.
- regulamin konferencji - formularz zgłoszenia - wzór abstraktu -