Informacje dla pracowników i studentów WF

Władze Wydziału Farmaceutycznego podjęły działania, zgodnie z zaleceniem przewodniczącej zespołu ds. zarządzania kryzysowego prof. Brygidy Knysz, w związku z informacją o osobie mającej kontakt z osobą zakażoną.

W przypadku osoby, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem oraz osób, z którymi eksponowana miała kontakt przypadkowy w budynku Wydziału obowiązują następujące zalecenie zarówno w Polsce, jak również w innych krajach europejskich:

Osoba eksponowana powinna zostać poddana 14-dniowej kwarantannie domowej, co oznacza całkowity zakaz opuszczania mieszkania i kontaktowania się z innymi osobami.

  • Badanie na obecność koronawirusa będzie wykonane w przypadku pojawienia się objawów infekcji dróg oddechowych podczas 14-dniowej kwarantanny.
  • Osoby z kontaktu z eksponowaną nie podlegają kwarantannie. Zaleca się samokontrolę polegającą na mierzeniu codziennie temperatury ciała i obserwowaniu objawów infekcji układu oddechowego. Osoby te mogą wychodzić z domu, nie mają ograniczenia co do przemieszczania, powinny unikać skupisk ludzkich. Wskazane poinformowanie stacji sanepid.
  • Wszystkie osoby z kontaktu otrzymają informację wraz z zaleceniami w przypadku pojawienia się objawów u osoby eksponowanej.

 
Warto dodać, że w porozumieniu z dziekan Wydziału prof. Agnieszką Piwowar, na polecenie p.o. kanclerza dr. Macieja M.Kowalskiego, w budynku przeprowadzone zostały wszystkie działania wynikające z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.