III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

Celem konferencji jest integracja oraz chęć poszerzenia współpracy między środowiskami naukowymi studentów, absolwentów, doktorantów oraz młodych doktorów.
- info 1 - info 2 - streszczenie - zgłoszenie -