Identyfikator ORCID - łączenie z kontem w PBN i POL-on

Przypominamy, że pracownicy i doktoranci UMW są zobowiązani do powiązania indywidualnego konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) z kontem systemu ORCID i systemem POL-ON.

Kwestię reguluje zarządzenie nr 75/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 r. oraz zarządzenie nr 95/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2019 r., wprowadzające dwie zmiany w zarządzeniu nr 75/XV R/2019. Powodem wprowadzenia zarządzenia jest konieczność przetwarzania w systemach centralnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID. Ich gromadzenie odbywać się będzie wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Instrukcja rejestracji indywidualnego konta w systemie PBN oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i z systemem POL-on.

Film instruktażowy

UWAGA:
Po zakończeniu opisanej w Instrukcji autentykacji kont należy wypełnić Oświadczenie o zakończonym procesie i przekazać je do Działu ds. Systemu POL-on (przez Kancelarię Ogólną albo skanem na adres r-po@umed.wroc.pl).

Oświadczenie

Zgodnie z zarządzeniem nr 95/XV R/2019 termin na przekazywanie oświadczeń został przedłużony do 30 sierpnia 2019 r.