I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji naukowo-diagnostycznej pt.: „I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej. Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce".

Zaplanowane są cztery sesje panelowe na temat: praktycznych aspektów diagnostyki hematologicznej, nowości diagnostycznych w dziedzinie onkologii i endokrynologii, kliniczno-laboratoryjnych aspektów chorób
sercowo-naczyniowych, a także współczesnej transplantologii nefrologicznej. Równolegle odbędzie się sesja plakatowa, planowane są również krótkie prezentacje doniesień naukowych przez autorów najlepszych streszczeń.

Informujemy, że termin nadsyłania streszczeń został przedłużony do 4 lutego 2018 r.
Uczestnikom konferencji przysługują 2 punkty edukacyjne, osobom prezentującym prace w formie plakatu lub wystąpienia przysługuje dodatkowo 5 pkt. edukacyjnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
www.konferencje.umed.wroc.pl/wroclawskiespotkanieml

Do zobaczenia !

Z wyrazami szacunku,
Anna Krzywonos-Zawadzka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego