Godziny dziekańskie

Dziekan prof. dr hab. Halina Grajeta ogłasza w dniu 31.10.2018 r. od godz. 14:00 godziny dziekańskie dla studentów obu kierunków, pod warunkiem uzupełnienia wiedzy, w porozumieniu z prowadzącym zajecia.