Godziny dziekańskie

W związku z organizacją konferencji pt. I. Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej, która odbędzie się 23.03.2018r. w budynku I Farmacji, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddz. Analityki Medycznej wyznacza godziny dziekańskie. Godziny obowiązywać będą od godz. 10.00 do godz. 18.00 w w/w dniu dla wszystkich studentów IV i V roku kierunku analityka medyczna.