Fundacja "Farmacja Dolnośląska"

Fundacja "Farmacja Dolnośląska" w roku 2018 zakupiła i przekazała na własnoœć, w formie darowizny, Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Analityki Medycznej, wymienione tu sprzęt, aparaturę oraz podręczniki akademickie.