Fundacja "Farmacja Dolnośląska"

Uwaga Studenci Wydziału Farmaceutycznego.
Fundacja "Farmacja Dolnośląska" informuje, że istnieje możliwość starania się o przyznanie stypendium rocznego w wysokości 300,00 złotych miesięcznie.

Stypendia przeznaczone są dla studentów farmacji od II roku studiów, uzyskujących zarówno dobre wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Termin składania wniosków do dnia 17.10.2018 r. w biurze Studium Szkolenia Podyplomowego przy ul. Borowska 211 (obok pomieszczeń Dziekanatu Wydz. Farmaceutycznego).

Dokumenty wymagane:
1. Podanie z uzasadnieniem wniosku
2. Uwiarygodniona kopia ocen z indeksu z ostatniego roku.
3. Dokumentacja sytuacji materialnej rodziny (zaświadczenie o dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy lub Urząd Gminy).