Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2019 r. poz. 1573.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia.

Plany studiów dla Farmacji na rok akademicki 2020/2021 lata od I do VI roku:
- plan studiów Farmacja stacjonarna
- plan studiów Farmacja niestacjonarna
 


Archiwum:

Programy studiów dla Farmacji na rok akademicki 2019/20 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 24.01.2019 r. :
- program studiów - Farmacja - stacjonarne.
- program studiów - Farmacja - niestacjonarne.

sylabusy - Farmacja - rok I
sylabusy - Farmacja - rok II
sylabusy - Farmacja - rok III
sylabusy - Farmacja - rok IV
sylabusy - Farmacja - rok V
sylabusy - Farmacja - praktyki i staże

Sylabusy do zajęć fakultatywnych.
 
Plany studiów dla Farmacji na rok akademicki 2018/19 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 25.01.2018 r. :
- plan studiów - Farmacja - stacjonarne.
- plan studiów - Farmacja - niestacjonarne.

sylabusy - rok I - jednolite magisterskie
sylabusy - rok II - jednolite magisterskie
sylabusy - rok III - jednolite magisterskie
sylabusy - rok IV - jednolite magisterskie
sylabusy - rok V - jednolite magisterskie
sylabusy - rok VI - jednolite magisterskie

Sylabusy do zajęć fakultatywnych.

Plany studiów dla Farmacji na rok akademicki 2017/18 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.03.2017 r. :
- plan studiów - Farmacja - stacjonarne.
- plan studiów - Farmacja - niestacjonarne.

Sylabusy - rok I - jednolite magisterskie.
Sylabusy - rok II - jednolite magisterskie.
Sylabusy - rok III - jednolite magisterskie.
Sylabusy - rok IV - jednolite magisterskie.
Sylabusy - rok V - jednolite magisterskie.
Sylabusy - rok VI - jednolite magisterskie.

Sylabusy do zajęć fakultatywnych.

Plany studiów dla Farmacji na rok akademicki 2016/17 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 28.04.2016 r. :
- plan studiów - Farmacja - stacjonarne.
- plan studiów - Farmacja - niestacjonarne.

Rok I - jednolite magisterskie - sylabusy
Anatomia
Biofizyka
Biologia i genetyka
Botanika
Chemia ogólna i nieorganiczna
Fizjologia
Historia filozofii
Język angielski
Jezyk łaciński
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Matematyka
Psychologia i socjologia
Statystyka
Przedmioty fakultatywne (80 godz. rocznie)
Szkolenie BHP

Rok II - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Mikrobiologia
Chemia analityczna
Chemia fizyczna
Chemia organiczna
Historia farmacji
Immunologia
Technologia informacyjna
Język angielski
Przedmioty fakultatywne (60 godz. rocznie)

Rok III - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Biochemia
Biologia molekularna
Chemia leków
Farmakognozja
Technologia postaci leku I
Technologia postaci leku II
1-miesięczna praktyka wakacyjna w aptece ogólnodostępnej
Przedmioty fakultatywne (60 godz. w roku)

Rok IV - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Biofarmacja
Bromatologia
Farmacja przemysłowa
Farmakokinetyka
Farmakologia i farmakodynamika
Leki pochodzenia naturalnego
Patofizjologia
Synteza i technologia środków leczniczych
Technologia postaci leku II
Toksykologia
1-miesięczna praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej
Przedmioty fakultatywne (60 godz. w roku)

Rok V - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Biotechnologia faramaceutyczna
Etyka zawodowa
Farmacja kliniczna
Farmacja praktyczna
Farmakoekonomika
Farmakoepidemiologia
Farmakoterapia i informacja o lekach
Opieka farmaceutyczna
Prawo farmaceutyczne
Propedeutyka onkologii dla farmaceutów
Technologia postaci leku III
Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań
Przedmioty fakultatywne (40 godz. w roku)

Rok VI - jednolite magisterskie - sylabusy
Sześciomiesięczna praktyka zawodowa

Przedmioty własne Wydziału - fakultety 1 - fakultety 2.
 


Plany studiów dla Farmacji na rok akademicki 2015/2016 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.04.2015 r. :
Plan studiów - farmacja - stacjonarne.
Plan studiów - farmacja - niestacjonarne.

Rok I - jednolite magisterskie - sylabusy
Rok II - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok III - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok IV - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok V - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok VI - jednolite magisterskie - sylabusy

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akad. 2014/2015.

Plan studiów dla Farmacji na rok akademicki 2014/2015 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 29.05.2014 r.

Rok I - jednolite magisterskie - sylabusy
Rok II - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok III - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok IV - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok V - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok VI - jednolite magisterskie - sylabusy

PLAN STUDIÓW dla Farmacji na rok akademicki 2013/2014 uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 23.05.2013 r.
Rok I - jednolite magisterskie - sylabusy
Rok II - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok III - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok IV - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok V - jednolite magisterskie​ - sylabusy
Rok VI - jednolite magisterskie - sylabusy

WYKAZ FAKULTETÓW DLA LAT 2-6