Egzamin specjalizacyjny z dziedziny Farmacji Aptecznej

W dniach 12 i 13 czerwca 2017 roku w Sali konferencyjnej im. prof. L. Kuczyńskiego Wydziału Farmaceutycznego oraz w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku UM we Wrocławiu odbył się Ogólnopolski egzamin państwowy z dziedzinie Farmacji Aptecznej.
Egzamin teoretyczny przeprowadził Zespół Egzaminacyjny w składzie: Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dr Elwira Telejko ( konsultant krajowy ds. farmacji aptecznej), prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak, mgr Zofia Rogowska-Tylman. Do egzaminu przystąpiły 55 osób. Egzamin teoretyczny zdało 35 osób. Następnie w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku UM we Wrocławiu odbył się dla 35 osób, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r., egzamin praktyczny. Egzamin przeprowadził Zespół Egzaminacyjny nr 2 w składzie: Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: prof. dr hab. Janusz Pluta, Członkowie: dr Krystyna Małecka, dr Olaf Gubrynowicz, mgr Olga Fedorowicz oraz Zespół Egzaminacyjny nr 3 w składzie: Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: dr Elwira Telejko, prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak, mgr Zofia Rogowska-Tylman. Egzamin praktyczny z dziedziny Farmacji Aptecznej wszyscy zdali. Organizacją egzaminu praktycznego na Wydziale Farmaceutycznym UM we Wrocławiu zajęło się Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego.