Dziekanat informuje

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów wszystkich lat, że w celu zaliczenia semestru zimowego 2019/2020:
1. Każdy student zobowiązany jest do sprawdzenia w Wirtualnej Uczelni:
• w zakładce: Studia->Oceny: - wszystkich zaliczeń (także BHP – dot. studentów I roku) - poprawności ocen z egzaminów
• w zakładce: Dane studenta->Finanse - zobowiązań finansowych. W przypadku zaległości należy natychmiast zgłosić się do Dziekanatu

2. Należy dodatkowo składać w Dziekanacie, w terminie do 02.03.2020 :
• potwierdzenie szczepienia (WZW typu B) (dot. tylko studentów I-go roku analityki medycznej i I-go roku farmacji, którzy jeszcze go nie dostarczyli)
• zaświadczenie lekarskie - (dot. studentów, którzy nie mają ważnych badań lekarskich od lekarza medycyny pracy oraz studentów wracających z urlopów dziekańskich otrzymanych ze względów zdrowotnych)
• Oświadczenie o zmianie danych osobowych (dot. tyko studentów, których dane się zmieniły; wzór na stronie Wydziału w zakładce: Informacje dla studentów: Wzory druków)

Po zaliczeniu semestru zimowego legitymacje będą uaktywniane zbiorowo. Starości zobowiązani są zebrać wszystkie legitymacje i dostarczyć je w odpowiednim, wcześniej umówionym terminie do Pani Pauliny Chodaczek.
Jednocześnie prosimy o dostarczenie wniosków dotyczących praktyk wakacyjnych - dot. studentów III i IV roku farmacji.