Dydaktyka po 29 listopada - dalsze konsultacje

Nad harmonogramem i sposobem powrotu do zajęć praktycznych, po sobotnich decyzjach Prezesa Rady Ministrów, dyskutować będzie w poniedziałek 23.11.2020 Kolegium rektorsko-dziekańskie. Wieczorem planowane jest spotkanie ze studentami.

W wieczornym spotkaniu, poza Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszką Piwowar, uczestniczyć będą także dziekani i przedstawiciele  sztabu kryzysowego oraz starości poszczególnych lat i kierunków studiów, a także przedstawicieli samorządu studenckiego. Będzie ono pełnić rolę konsultacji przed opracowaniem ostatecznych regulacji. W czasie spotkania ogłoszony zostanie także harmonogram spotkań na poszczególnych wydziałach. Odbędzie się ono na platformie Microsoft Teams, zaproszenia przesłane zostaną na pocztę e-mail.

Spotkanie prowadzone będzie po polsku, odrębne spotkanie, dedykowane wyłącznie studentom English Division z rektorem, prorektor ds. studentów i dydaktyki i dziekanami wydziału zaplanowano we wtorek o 12.30 w formie zdalnej. Link zostanie udostępniony w późnejszym terminie.