Dydaktyka


Archiwum:

Wzór sylabusa od roku 2020.
Wzór sylabusa od roku 2016.

Uchwała nr 73/8/2016 w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów z wyłączeniem egzaminu dyplomowego.
Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Sylabus 2016/17.
Przewodnik po sylabusie.
Przewodnik po sylabusie na rok akademicki 2014/15 .
Sylabus 2015/16 - załącznik.

Regulamin zajęć fakultatywnych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2014/2015
Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2014/2015 . Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2013/2014 . Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2012/2013 .