Kolegium Dziekańskie informuje, iż ustalono terminy Rad Pedagogicznych dla obydwu kierunków w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
Rada Pedagogiczna ustalająca terminy egzaminów odbędzie się w dniu 7.01.2020 r. o godz. 9:00 w Sali posiedzeń Rady Dyscypliny. Rada Pedagogiczna dopuszczająca do sesji odbędzie się w dniu 3.02.2020 r. o godz. 8:00 w Sali posiedzeń Rady Dyscypliny.
Szczegółowy harmonogram Rad Pedagogicznych dla poszczególnych kierunków i lat studiów zostanie przekazany drogą mejlową.

Zarządzenie nr 113 /XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Wzór sylabusa od roku 2020.
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna od roku akademickiego 2016/2017.

Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.
Regulamin zajęć fakultatywnych od roku akademickiego 2016/2017.
 


Archiwum:
Wzór sylabusa od roku 2016.

Uchwała nr 73/8/2016 w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów z wyłączeniem egzaminu dyplomowego.
Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Sylabus 2016/17.
Przewodnik po sylabusie.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.

- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -


Przewodnik po sylabusie na rok akademicki 2014/15 .
Sylabus 2015/16 - załącznik.
Regulamin zajęć fakultatywnych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2014/2015
Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2014/2015 . Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2013/2014 . Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2012/2013 .