Dydaktyka


Archiwum:

Wzór sylabusa od roku 2020.
Wzór sylabusa od roku 2016.

Uchwała nr 73/8/2016 w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów z wyłączeniem egzaminu dyplomowego.
Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Sylabus 2016/17.
Przewodnik po sylabusie.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.

- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -


Przewodnik po sylabusie na rok akademicki 2014/15 .
Sylabus 2015/16 - załącznik.
Regulamin zajęć fakultatywnych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w roku akademickim 2014/2015
Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2014/2015 . Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2013/2014 . Ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2012/2013 .