Dary "Farmacji Dolnośląskiej"

W dniu 28.10.2020 r. nastąpiło przekazanie zakupionego dla Wydziału Farmaceutycznego sprzętu medycznego, komputera oraz podręczników akademickich dla Wydziałowej Biblioteki.
W przekazaniu uczestniczył Dziekan Wydziału dr hab. Marcin Mączyński oraz Prezes Fundacji "Farmacji Dolnośląskiej" prof. dr hab. Janusz Pluta.
Zakupiono i przekazano dwa defibrylatory wraz z szafkami, komputer na potrzeby Dziekanatu oraz 57 różnych podręczników. Wartość przekazanych darów, to około 16 500,00 zł.