BHP dla studentów nowo przyjętych

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU WFzOAM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu (DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU), a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP i P.Poż. (mapa) w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy wyb. Pasteura 1, pokój nr 2, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 10:00 do 14:00, w terminie do 31 października 2017 roku. (dotyczy osób które nie uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym w dniach 20 oraz 27 września 2017 roku).

DZIEKANAT WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ INFORMUJE, ŻE SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP i P. POŻ (INFORMACJA PONIŻEJ) ORAZ WPIS NA ROK I ODBĘDZIE SIĘ: 20.09.2017 i 27.09.2017 W GODZ. OD 10.00 DO OKOŁO 14.00 W SALI W1 (I PIĘTRO) UL. BOROWSKA 211.
 
NA WPIS NALEŻY PRZYNIEŚĆ ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY (SKIEROWNIE NA BADANIA BĘDZIE WYDAWANE PRZEZ KOMISJĘ REKEUTACYJNĄ W DNIU SKŁADANIA DOKUMENTÓW) ORAZ ZAŚWIADCZENIE O ZASZCZEPIENIU SIĘ PRZECIWKO WZW typ. B. (MOŻE BYĆ KSEROKOPIA ORGINAŁÓW DOKUMENTÓW, ALE Z POTWIERDZENIEM ZA ZGODNOSĆ Z ORGINAŁEM I PODPISAMI PIELĘGNIARKI LUB LEKARZA ORAZ PIECZĄTKĄ PRZYCHODNI – DOT. TYLKO ZAŚWIADCZEŃ WZW).
OSOBY, KTÓRE NIE BYŁY ZASZCZEPIONE PRZECIW WZW typ. B. PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU W DNIU WPISÓW, W CELU WYDANIA SKIEROWANIA NA SZCZEPIENIE.
 
KANDYDACI PRZYJĘCI NA STUDIA W DNIACH 27, 28 I 29 WRZEŚNIA BĘDĄ MIELI WPISY 02.10.2017 R. W DZIEKANACIE.
 
INFORMACJE O DOMACH STUDENCKICH POD TEL.: 071 348 42 32.

BHP i P. POŻ
Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu i na szkoleniu powinien umieć skorzystać z przysposobionej wiedzy.  
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/XV R/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2011 r. (ze zm. Zarządzeniem nr 82/XV R/2016 z dnia 28 września 2016 r.) w sprawie organizowania szkolenia studentów i uczestników studiów doktoranckich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, § 1 pkt. 1 mówi, iż szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów wpisanych na I rok studiów.  W myśl § 3 pkt. 2 uzyskanie zaliczenia z szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów.
 
NIE POJAWEINIE SIĘ NA W/W TERMINACH MOŻE SKUTKOWAĆ NIEDOPUSZENIEM DO ZAJEĆ – zgodnie z Zarządzeniem nr 85/XV R/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. (ze zm. Zarządzeniem nr 86/XV R/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.) w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów i doktorantów, w § 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 stwierdza się, iż kandydaci zakwalifikowani na studia są zobowiązani do wykonania obowiązkowych badań i szczepień ochronnych a nie dostarczenie do dziekanatu ważnych zaświadczeń o wykonaniu badań i szczepień skutkuje niedopuszczeniem do zajęć praktycznych i studiów.