Artykuł dr Sylwii Zielińskiej na okładce czasopisma "Molecules"

Wyniki badań dr Sylwii Zielińskiej i prof. Adama Junki zostały wyróżnione przez redakcję czasopisma „Molecules”. Artykuł został wybrany spośród ponad dwustu opublikowanych w najnowszym numerze.

Badania dotyczące zróżnicowania składu alkaloidów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym w rodzinie Papaveracea, zostały wykonane w ramach grantu SONATA w Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, wspólnie z prof. Adamem Junką z Katedry Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii. Artykuł wybrany na okładkę (Cover Story, Vol. 25(16) opublikowany w Molecules (IF 3.267, 100 pkt. MNiSW) jest wynikiem współpracy z zespołem Prof. Dr. Christiana Zidorna z Katedry Biologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, zainicjowanej dzięki wizytom dr Zielińskiej i prof. A. Matkowskiego w Kilonii w ramach programu Erasmus+, a także Zakładem Herbologii IUNG-PIB i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Link do nr. 25(16) czasopisma: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/16/3591

Artykuł opisuje wyniki porównawczej analizy profilu alkaloidów i ich znaczenia dla aktywności antybakteryjnej w dwóch do tej pory słabo przebadanych roślin spokrewnionych z gatunkami farmakopealnymi – europejską dymnicą lekarską i chińską kokoryczą yanusuo. Taksonomia tych bogatych w bioaktywne alkaloidy izochinolinowe roślin jest trudna i nie w pełni wyjaśniona, a silniej działająca Pseudofumaria lutea była zaliczana do rodzaju Corydalis. Dzięki analizie przeprowadzonej w ramach pierwszego etapu realizacji grantu, udało się wykazać ich odrębność także na poziomie chemofenetycznym. Jest to niezbędne do dalszych prac mających na celu wytypowanie najaktywniejszych proporcji alkaloidów i optymalizację procesu biotechnologicznego dla otrzymania działania ukierunkowanego na wybrane mikroorganizmy patogenne.

Współpraca krajowa i międzynarodowa w ramach tego projektu wspomaga nie tylko wzbogacenie metodyki (np. korzystając z doświadczenia zespołu z Kilonii w chemotaksonomii i odpowiednio skonfigurowanej aparatury chromatograficznej tamże oraz w IUNG) ale przede wszystkim daje możliwość wzajemnej inspiracji i spojrzenia z innej perspektywy, czyli lepsze formułowanie problemów i planowanie dalszych badań. Autorzy mają nadzieję, że jest to tylko pierwszy z serii bardzo dobrych artykułów zalanowanych w ramach grantu, a owocna współpraca będzie się pomyślnie rozwijać.