Apel

List Przewodniczącego Rady Dyscypliny do społeczności Wydziału Farmaceutycznego - reprezentantów Nauk Farmaceutycznych, o sprawach ewaluacji.